Απόλυτη δικαίωση και ικανοποίηση αισθάνεται το ΠΝ αναφορικά με την επιλογή των γαλλικών φρεγατών FDI HN. Οι χρόνοι ναυπήγησης των πλοίων είναι εντυπωσιακοί και ήδη η πρώτη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» είναι έτοιμη να ξεκινήσει θαλάσσιες δοκιμές το προσεχές φθινόπωρο.

Οι φρενήρεις ρυθμοί ναυπήγησης των ελληνικών φρεγατών στη Γαλλία και στα ναυπηγεία της Naval Group αποδεικνύουν πως η FDI HN ήταν η μοναδική επιλογή νέας φρεγάτας με τόσο γρήγορους χρόνους παράδοσης. Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2022 και το ΠΝ στα τέλη του 2024 θα παραλαμβάνει τη πρώτη νέα φρεγάτα FDI HN για να ακολουθήσει το πρώτο εξάμηνο του 2025 η δεύτερη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» και τέλος ο «ΦΟΡΜΙΩΝ».

Ίσως για χιλιοστή φορά θα τονίσουμε πόσο απαραίτητη είναι η απόκτηση της 4ης FDI και θα σημειώσουμε πως το ΠΝ μπορεί να συνεχίσει τη ναυπήγηση των FDI και ειδικότερα της έκδοσης μεγαλύτερου εκτοπίσματος.