Εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Σύμφωνα με πληροφορίες του DefenceReview.gr οι δύο πλευρές (ΤΚΜS – Thales Netherlands και ΠΝ) έχουν επιτύχει άτυπη συμφωνία με τελικό κόστος τα 605 εκατομμύρια ευρώ.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά την ολική αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανών αντί της αρχικής πρόβλεψης που αφορούσε γενική επισκευή – επιθεώρηση ηλεκτρομηχανών. O στόχος του ΠΝ είναι να παρατεθεί το χρονικό όριο της επιχειρησιακής ζωής των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ για τουλάχιστον 15 έτη και ως εκ τούτων έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν καταλυτικές παρεμβάσεις στο σκέλος του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΤΚΜS – Thales Netherlands είχε αναφέρει ως τελικό κόστος τα 650 εκατομμύρια ευρώ ενώ από πλευράς ΠΝ το τελικό όριο χρηματοδότησης είχε διευκρινιστεί στο κονδύλι των 550 εκατομμυρίων ευρώ. Στις διαπραγματεύσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος το ΠΝ διαπραγματεύτηκε σκληρά και κατάφερε να εξασφαλίσει μια μέση λύση με το κόστος να ανέρχεται σήμερα στα 605 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του πακέτου εκσυγχρονισμού