Το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 10 Μαρτίου του 2022 θα διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την τεχνικοεφοδιαστική υποστήριξη του αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας Ρ-3Β Orion της ενδιάμεσης λύσης, διάρκειας δύο (2) ετών και με προϋπολογισμό € 428.000 (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων, απαλλασσόμενου του ΦΠΑ). Σε μια παράλληλη εξέλιξη που αφορά το πρόγραμμα, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση (δείτε ΕΔΩ) με θέμα: «Πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών P3 ORION», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι «το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εξελίσσεται κανονικά, συναρτήσει επικαιροποιημένων χρόνων παραδόσεων, που εξαρτώνται άμεσα από την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, λαμβανομένης υπόψη της, σημαντικής, εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα».