Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης (112 ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, τελετή υποδοχής του νέου αεροσκάφους Beechcraft King Air 360, το οποίο ενσωματώνει σύστημα από αέρος ελέγχου (FIS : Flight Inspection System). Το νέο αεροσκάφος εντάχθηκε στη δύναμη της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών (356 MTΠ) και η αποστολή του είναι η διενέργεια αποστολών από αέρος ελέγχων για την πιστοποίηση των αεροναυτιλιακών βοηθημάτων, διαδικασιών άφιξης, προσέγγισης και /αναχώρησης, συμβατικές και Performance Based Navigation, αεροδιαδρόμων συμβατικών και Area Navigation (RNAV), διαδικασιών RNAV, συστημάτων και εφαρμογών επιτήρησης, παρεμβολών στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων, παρεμβολών σε αεροναυτιλιακά βοηθήματα, οπτικών συστημάτων προσέγγισης αεροδρομίων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροναυτιλίας.