Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) προκήρυξε ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό (δείτε ΕΔΩ), συνολικού ύψους € 430.000, για τη μερική επισκευή δύο (2) συστημάτων FLIR τύπου Chlio των ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης AS-332C1 Super Puma. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 7 Ιουνίου του 2022. Η επιλογή της αναδόχου εταιρίας θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών επισκευής δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τους 18 μήνες. Τα FLIR τύπου Chlio είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά έχοντας εμβέλεια που ξεπερνάει, σε αρκετές περιπτώσεις, τα 25 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συνολικά η ΠΑ διατηρεί σε υπηρεσία 12 AS-332C1 Super Puma. Η σύμβαση, ύψους 18.500.000.000 δραχμών, για την προμήθεια τεσσάρων (4) AS-332C1 Super Puma υπογράφηκε τον Αύγουστο του 1998. Δύο (2) ελικόπτερα παραδόθηκαν το 1999 και τα υπόλοιπα δύο (2) το 2000. Ακολούθως, το Δεκέμβριο του 2000, υπογράφηκε σύμβαση, ύψους € 61.741.925, για την προμήθεια έξι (6) επιπλέον ελικοπτέρων (τέσσερα συν δύο ως δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο ενεργοποιήθηκε το 2003). Οι παραδόσεις ξεκίνησαν το Μάιο του 2003 και ολοκληρώθηκαν το 2004. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2009, αποφασίστηκε η αγορά δύο (2) ακόμα ελικοπτέρων τύπου AS-332C1 Super Puma με κόστος € 42.000.000, τα οποία παραδόθηκαν το 2011.