Όπως ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ισραηλινής IAI με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ και προσωπικού του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων ου συστήματος αεροπορικής εκπαίδευσης EHUD κατηγορίας AACMI (Autonomous Air Combat Maneuvering Instrumentation). Η φιλοσοφία των EHUD, αλλά των άλλων συστημάτων AACMI, είναι απλή: Με τη χρήση τεχνολογία προσδιορισμού θέσης (GPS) καταγράφονται όλες οι παράμετροι μιας εκπαιδευτικής πτήσης ή αποστολής ενός αεροσκάφους ή αριθμού αεροσκαφών και στη συνέχεια αναλύονται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, να επισημανθούν λάθη και παραλήψεις και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες τεχνικές και τακτικές.

Το EHUD είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο χαμηλού κόστους που λειτουργεί αυτόνομα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ως μέσω βελτίωσης των αεροπορικών τακτικών ή δοκιμής/αξιολόγησης νέων τακτικών. Εκτός της δυνατότητας αυτόματης καταγραφής δεδομένων κατά την πτήση, υπάρχει και η εναλλακτική δυνατότητα της καταγραφής δεδομένων από το έδαφος. Το EHUD καταγράφει στοιχεία και δεδομένα απ’ όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει ένα μαχητικό ή εκπαιδευτικό αεροσκάφος και χρησιμοποιεί κατά την πτήση. Στη διάρκεια την επενημέρωσης, όλα τα δεδομένα αναλύονται και αναπαράγονται σε διαφορετικές μορφές απεικόνισης (πίνακες, γραφήματα) και αξιολογούνται προκειμένου να βγουν συμπεράσματα. Το EHUD μπορεί να ενσωματωθεί στον κορμό βλημάτων όπως οι AIM-9L, R-73, SEMAC και Hellfire.