Όπως ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της αμερικανικής Lockheed Martin με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των ατρακτιδίων Sniper ATP (Advanced Targeting Pod) και Legion. Πρόκειται για δύο (2) συστήματα, για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά σε παλαιότερες αναρτήσεις μας. Το Sniper ATP έχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αναγνώρισης, αυτόματης ιχνήλασης και κατάδειξης στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει την καθοδήγηση όλων των πυρομαχικών καθοδήγησης λέιζερ και GPS (δυτικής προέλευσης) κατά στατικών ή κινούμενων στόχων.

Το Legion είναι ένας παθητικός αισθητήρας πολλαπλών λειτουργιών που υποστηρίζει διαδικασίες στόχευσης σε περιβάλλον άρνησης χρήσης ραντάρ. Το βασικό σύστημα που ενσωματώνει το Legion είναι ο αισθητήρα IRST21 (Infra-Red Search & Track 21), ο οποίος σε συνδυασμό με έναν προηγμένο επεξεργαστή επιτυγχάνει υψηλής πιστότητας ανίχνευση και παρακολούθηση εναέριων στόχων. Το Legion έχει κοινή αρχιτεκτονική διασύνδεσης κάτι που του επιτρέπει να εναλλάσσεται από αεροσκάφος σε αεροσκάφος χωρίς επιπρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης. Η εικόνα του Legion μπορεί να διαβιβαστεί σε άλλες φίλιες δυνάμεις μέσω Link-16. Μπορεί να εκτελεί έρευνα αέρος-αέρος ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα με το ραντάρ του αεροσκάφους, να ανακαλύπτει στόχους και αυτοί οι στόχοι να πλήττονται από το αεροσκάφος χωρίς να έχουν κάποια ένδειξη προειδοποίησης επερχόμενης απειλής (παθητική λειτουργία).