Στην Embraer Aviation International κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την υπογραφή σύμβασης τετραετούς διάρκειας για την εν συνεχεία υποστήριξη του σκάφους των αεροσκαφών Embraer-135/145, εντός συνολικού ποσού € 22.306.581,90 συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. Να σημειωθεί πως η κατακύρωση της υποστήριξης των αεροσκαφών δεν αποτελεί ολοκληρωμένη σύμβαση τεχνικής υποστήριξης των ΑΣΕΠΕ (Embraer-145) αλλά μόνον των αεροσκαφών.