Κυρίαρχο ζήτημα στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η σύναψη της πολυπόθητης σύμβασης τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων ΑΣΕΠΕ της 380 Μοίρας Αεροφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου. Τα ΑΣΕΠΕ αποτελούν στρατηγικής σημασίας συστήματα, πολύτιμα δομικά στοιχεία του ελληνικού Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ). Δεν θα ήταν υπερβολή αν τα χαρακτηρίζαμε ως την αιχμή του ελληνικού ΣΑΕ.

Η επιχειρησιακή αξία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης είναι δεδομένη και έχει καταδειχθεί από τη πολύμηνη ελληνοτουρκική κρίση του 2020. Η σημερινή πρόκληση για τον στόλο των ΑΣΕΠΕ είναι η άμεση υπογραφή της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης ώστε να διασφαλιστούν υψηλές διαθεσιμότητες των συστημάτων.

Το κόστος της υπογραφής σύμβασης τεχνικής υποστήριξης (Follow On Support) είναι μόλις 80 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια. Καθυστερήσεις επίσης παρατηρούνται και στην ολοκλήρωση του ανοιχτού ακόμα θέματος της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση του ποσού που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί (5,3 εκατομμυρίων δολαρίων) 22 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας.

Κατά τη παρούσα χρονική φάση το πρόγραμμα οφείλει να λάβει την κοινοβουλευτική έγκριση της Βουλής των Ελλήνων και ακολούθως να ολοκληρωθεί η σύμβαση τεχνικής υποστήριξης. Δυστυχώς όμως παρατηρούνται ανεξήγητες χρονικές καθυστερήσεις.

Το υπόψη πρόγραμμα επιβάλλεται να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στη διαδικασία προ της τελικής σύναψης της σύμβασης έτσι ώστε να μην επηρεαστεί κατά το δυνατών από τις επερχόμενες εκλογές. Το βασικό ζητούμενο παραμένει η συμβασιοποίηση προ των εκλογών ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και απαραιτήτως να έχουν αρχίσει εγκαίρως οι διαπραγματεύσεις με τον κατασκευαστή. Εναλλακτικά δύναται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων προ των εκλογών και να υπογραφεί η σύμβαση αμέσως μετά.

Δεδομένης της στρατηγικής αξίας των εν λόγω συστημάτων αεροσκαφών η υπογραφή σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για τα ελληνικά ΑΣΕΠΕ χωρις άλλες καθυστερησεις αλλά και η λύση του θέματος της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης η οποία θα επιτρέψει στην ΠΑ να λάβει επιπλέον ανταλλακτικά και υπηρεσίες, είναι ένα έργο ύψιστης εθνικής σημασίας.