Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) ανακοίνωσε ότι από τις 11 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και στο πλαίσιο της Τακτικής Αξιολόγησης της 114 Πτέρυγας Μάχης (114 ΠΜ), πραγματοποιήθηκε, από Ομάδα Αξιολόγησης του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), η Τελική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση της 332 Μοίρας, η οποία φιλοξενεί τα αεροσκάφη Rafale. Όόπως αναφέρει η ανακοίνωση, η 332 Μοίρα αξιολογήθηκε ως προς την επιχειρησιακή της ικανότητα, υποστήριξη και διαλειτουργικότητα, σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων που θα κληθεί να εκτελέσει, και όπως και στην Αρχική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση, ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σηματοδοτεί το πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ετοιμότητας της 332 Μοίρας με αεροσκάφη Rafale, και την πλήρη ένταξη της στην επιχειρησιακή δομή και σχεδιασμό της ΠΑ.