Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), για το 2023, στον κόσμο υπήρχαν 12.512 πυρηνικές κεφαλές και ότι οι χώρες που τις κατέχουν έχουν επενδύσει $ 82 δισεκατομμύρια σε πυρηνικά όπλα τα τελευταία χρόνια. Η Ρωσία είναι στην πρώτη θέση με 5.889 πυρηνικές κεφαλές. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 5.244 πυρηνικές κεφαλές, η Κίνα με 410 κεφαλές, η Γαλλία με 290, η Μεγάλη Βρετανία με 225, το Πακιστάν με 170, η Ινδία με 164, το Ισραήλ με 90 και η Βόρεια Κορέα με 30. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών θα μειωθεί, λόγω της απόσυρσης παλαιών πυρηνικών κεφαλών από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Σε επίπεδο προγραμμάτων, Ρωσία και ΗΠΑ έχουν σε εξέλιξη προγράμματα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των πυρηνικών τους δυνάμεων (κεφαλές, πύραυλοι, εγκαταστάσεις).