Στις 23 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του αμυντικού προϋπολογισμού του 2023, χρειάζεται δύο νέας γενιάς αντιτορπιλικά με έμφαση στην αντιπυραυλική άμυνα και κύριο σύστημα το AEGIS. Στην περιγραφή της απαίτησης το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας αναφέρει ότι τα πλοία θα πρέπει να εξοπλιστούν με βλήματα SM-6, με βελτιωμένα βλήματα κατά πλοίων Type-12 και άλλες ικανότητες, τις οποίες όμως δεν κατονομάζει. Αναφέρει ωστόσο ότι η σχεδίαση τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εφικτή η ενσωμάτωση όπλων νέων τεχνολογιών, όπως υπερηχητικά βλήματα. Ως προς τον αριθμό των βλημάτων, η απαίτηση είναι για 80 κελιά κάθετης εκτόξευσης, 48 στην πλώρη και 32 στην πρύμνη. Ως προς τις διαστάσεις τα πλοία θα έχουν μήκος περί τα 210 μέτρα, πλάτος περί τα 40 μέτρα και τυπικό εκτόπισμα 20.000 τόνους. Επιθυμητός χρόνος ένταξης τους σε υπηρεσία είναι το 2027 και το2028 αντίστοιχα.