Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει, ίσως και εντός του 2021, στην προμήθεια μιας ακόμη Μοίρας παράκτιων συστημάτων RK-360MC Neptune, εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης. Ήδη η Ουκρανία αναμένει την παράδοση της πρώτης Μοίρας, την οποία παρήγγειλε στα τέλη του 2020. Κάθε Μοίρα RK-360MC Neptune αποτελείται από έξι τετραπλούς εκτοξευτές με συνολικά 24 βλήματα R-360 τεχνολογίας Cruise. Εκτός των εκτοξευτών κάθε Μοίρα διαθέτει κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών RCP-360 και οχήματα ανεφοδιασμού TZM-360.

Το R-360 μπορεί να προσβάλει στόχους σε αποστάσεις έως 280 χιλιόμετρα και ενσωματώνει πολεμική κεφαλή βάρους 150 κιλών. Το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος και σε βάθος έως 25 χιλιόμετρα. Μπορεί να εκτοξεύσει ένα βλήμα τη φορά ή και τα 24 βλήματα μαζί (Salvo). Στη συνέχεια μπορεί να αποσυρθεί για ανεφοδιασμό (κάθε πυροβολαρχία φέρει απόθεμα 72 βλημάτων, 24 στους εκτοξευτές και 48 στα οχήματα ανεφοδιασμού). Η διαδικασία ανεφοδιασμού διαρκεί περί τα 15 λεπτά. Η αυτονομία των οχημάτων είναι περί τα 1.000 χιλιόμετρα.