Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό της TAI (Turkish Aerospace Industries), του μηνός Αυγούστου, το οποίο καταγράφει τις δραστηριότητες της εταιρίας, το υπό ανάπτυξη αεριωθούμενο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hürjet θα παραχθεί σε πέντε πρωτότυπα και δύο διαμορφώσεις, στο πλαίσιο της φάσης ανάπτυξης και παραγωγή των πρωτότυπων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνει η φράση «δύο διαμορφώσεις» δεν δίδονται, αλλά όπως είχαμε γνωστοποιήσει σε παλαιότερη ανάρτηση μας, στις 22 Ιουνίου, η TAI εξετάζει την περίπτωση ανάπτυξης μιας μονοθέσιας και μιας διθέσιας έκδοσης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η οριστική απόφαση ανάπτυξης του Hürjet, η οποία εγκρίθηκε από τη Διοίκηση Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB) το Νοέμβριο του 2017, αφορά στην μονοκινητήριου αεροσκάφους.

Πάντως η ΤΑΙ, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Hürjet, πιστεύει ότι το αεροσκάφος θα πρέπει να σχεδιαστεί ως προπομπός του προγράμματος ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους TF-X.

Οι δύο διαμορφώσεις μπορεί να αφορούν σε δύο μονοθέσια αεροσκάφη, αλλά με διαφορετικές διαστάσεις, συνεπώς διαφορετικές επιχειρησιακές ικανότητες (μεγαλύτερη εμβέλεια, μεγαλύτερο μεταφορική ικανότητα κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη δύο διαφορετικών διαμορφώσεων σημαίνει νέα σχεδίαση άρα περισσότερα χρήματα και χρόνο, σε μια εποχή που η τουρκική οικονομία περνά δύσκολη φάση.

Υπενθυμίζουμε ότι η κατασκευή του πρώτου πρωτότυπου έχει ήδη ξεκινήσει. Η πρώτη πτήση του Hürjet προσδιορίζεται χρονικά για το 2021, ενώ οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι το αεροσκάφος να επιτυγχάνει ταχύτητες Mach 1,2+, να επιχειρεί σε ύψος 45.000 ποδών και να μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 3.000 κιλών.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η αντικατάσταση των εκπαιδευτικών T-38M Talon, από το 2025 και μετά, ενώ δεν αποκλείεται και η ανάπτυξη μιας έκδοσης ελαφρού μαχητικού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Hürkuş για λογαριασμό του Τουρκικού Στρατού, ο οποίος έχει εκφράσει σχετική επιχειρησιακή απαίτηση, για ένα αεροσκάφος εγγύς υποστήριξης.