Η πολωνική κοινοπραξία PGZ και η βρετανική Babcock International ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία η οποία δίνει στην Πολωνία το δικαίωμα να ναυπηγήσει άλλες πέντε φρεγάτες Arrowhead-140PL, πέραν των τριών που ήδη ναυπηγεί. Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Αυγούστου ξεκίνησε η ναυπήγηση (κοπή ελάσματος) της πρώτης πολωνικής Arrowhead-140PL, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Miecznik). Η τοποθέτηση τρόπιδας στο πρώτο πλοίο αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024 και η καθέλκυση του το τρίτο τρίμηνο του 2026. Θα ακολουθήσουν θαλάσσιες δοκιμές την περίοδο 2028-2030 και παράδοση του πλοίου στο Πολωνικό Ναυτικό το πρώτο τρίμηνο του 2030. Η ναυπήγηση του δεύτερου πλοίου (κοπή ελάσματος) αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η τοποθέτηση τρόπιδας αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η καθέλκυση το τρίτο τρίμηνο του 2027 και η παράδοση στο Πολωνικό Ναυτικό το δεύτερο τρίμηνο του 2030. Η ναυπήγηση του τρίτου και τελευταίου πλοίου (κοπή ελάσματος) αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2026, η τοποθέτηση τρόπιδας το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η καθέλκυση του το τρίτο τρίμηνο του 2028 και η παράδοση του στο Πολωνικό Ναυτικό το δεύτερο τρίμηνο του 2031.