Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με την Boeing για την προμήθεια πέντε αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-8A Poseidon, έναντι € 1,1 δισεκατομμυρίων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασιών FMS (Foreign Military Sales). Είχε προηγηθεί η έγκριση της πώλησης από την αμερικανική κυβέρνηση και η έγκριση της δαπάνης από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της γερμανικής βουλής. Τα νέα P-8A θα αντικαταστήσουν τα P-3C Orion, ως ενδιάμεση λύση μέχρι την έλευση του νέου αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας MAWS (Maritime Airborne Warfare System), το οποίο θα αναπτύξουν, από κοινού, Γαλλία και Γερμανία. Εκτός των αεροσκαφών, το συμβόλαιο περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αποστολής και επικοινωνιών, αρχική σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης, υλικά υποστήριξης εδάφους, ένα σύστημα υποστήριξης αποστολής κι άλλα υλικά και υπηρεσίες υποστήριξης. Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων δεν ανακοινώθηκε.