Την τρέχουσα εβδομάδα, η 30 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (30 Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ»), παρουσιάζει στο ΓΕΣ το έργο που επιτελεί το προσωπικό της, σε συνδυασμό με την αποστολή και την ιστορία της. Παρακολουθούμε τις πάσης φύσης δραστηριότητές τους, τις πρωτοβουλίες και τις συνέργειες για τις οποίες αισθάνονται υπερήφανοι, αλλά και ενημερωνόμαστε για την περιοχή που εδρεύουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Στο Έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζεται το Βυζαντινό κάστρο του Πυθίου, μαζί με Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού. Συμβολίζει την περιοχή όπου εδρεύει η Ταξιαρχία, καθώς και τη μηχανοκίνησή της. Το ρητό «ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ» (Θα αμυνθώ ακόμα και μόνος), προέρχεται από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.

Σημειώνεται, ότι η 30η Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» υπάγεται στην 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία στον Βόρειο Έβρο.