Την προηγούμενη εβδομάδα, η 98 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»), παρουσίασε στο ΓΕΣ και ενημέρωση της ηγεσία του Στρατού για το έργο που επιτελεί το προσωπικό της, σε συνδυασμό με την αποστολή και την ιστορία της. Το Έμβλημα της 98 ΑΔΤΕ, αποτελείται από τη νήσο Λέσβο προβαλλόμενη στην Ελληνική Σημαία και λιοντάρι να βλέπει ανατολικά. Η Ελληνική Σημαία συμβολίζει την ελληνικότητα της Λέσβου, ενώ το λιοντάρι, τη δύναμη και αποφασιστικότητα της 98 ΑΔΤΕ για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της νήσου, από κάθε εχθρική επιβουλή. Το Ρητό «ΑΝΔΡΕΣ ΓΑΡ ΠΟΛΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», αποδίδεται στην νέα ελληνική: «Οι άνδρες είναι τα τείχη της πόλης». Δηλώνει ότι η άμυνα και το απόρθητο μιας πόλης διασφαλίζεται από τα αληθινά τείχη, που τα συνιστούν οι γενναίοι άνδρες και όχι τα άψυχα λίθινα κάστρα.