Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Paris Air Show 2023», η ισραηλινή Rafale θα παρουσιάσει τη λύση που προτείνει για την αναχαίτιση υπερηχητικών πυραύλων. Πρόκειται για τον πύραυλο Sky Sonic, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να αναχαιτίζει υπερηχητικούς πυραύλου που κινούνται με ταχύτητα 10 Mach. Σύμφωνα με την Rafael η δυσκολία στην ανάπτυξη του Sky Sonic είχε να κάνει με θέματα όπως ο εντοπισμός και η ανίχνευση της απειλής καθώς και ο συγχρονισμός του αισθητήρα ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να εντοπίζει την απειλή σε όλη τη διάρκεια της πτήσης της. Μια άλλη πρόκληση είναι η ποιότητα της πρόβλεψης της τροχιάς της απειλής, δεδομένου ότι ο Sky Sonic θα πρέπει να προσεγγίσει την απειλή ταχύτατα. Σύμφωνα με την Rafael ο Sky Sonic θα εκτοξεύεται κάθετα και στο αρχικό στάδιο της πτήσης θα κινείται για φτάσει σε συγκεκριμένο ύψος. Στη συνέχεια θα διαχωρίζεται και το ένα τμήμα του θα προχωράει στην αναχαίτιση της απειλής. Δεν είναι γνωστό αν ο Sky Sonic θα ενσωματώνει πολεμική κεφαλή ή το μέσο της αναχαίτισης θα είναι η κινηματική ενέργεια.