Στη διεθνή έκθεση «Paris Air Show 2023» η γερμανική MTU Aero Engines έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον κινητήρα του υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους FCAS, τον οποίο αναπτύσσει σε συνεργασία με τη γαλλική Safran Aircraft Engines και την ισπανική ITP Aero. Οι τρείς εταιρίες έχουν σχηματίσει την ομάδα EUMET (European Military Engine Team). Οι συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα FCAS (Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία) έχουν ζητήσει έναν κινητήρα με έμφαση στην εμβέλεια, στην υψηλή διαθεσιμότητα και τα χαμηλά κόστη αγοράς, χρήσης και υποστήριξης.

Επιπλέον, οι νέοι κινητήρες θα πρέπει να παράγει χαμηλό θερμικό ίχνος, να προστατεύεται από κυβερνοεπιθέσεις και από ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις. Η MTU είπε ότι στη διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής του νέου κινητήρα θα χρησιμοποιηθεί Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και υλικά ελαφρά σε βάρος, ιδιαίτερα ανθεκτικά στη θερμότητα, αλλά και στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Τέλος, η MTU ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου κινητήρα θα συνεχιστεί μέχρι το 2026 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φάση της επίδειξης την περίοδο 2027-2032.