Στη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως «Paris Air Show 2023», η ευρωπαϊκή MBDA θα παρουσιάσει την αντίληψη συνεργατικής επίθεσης ORCHESTRIKE. Το ORCHESTRIKE χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα, δικτυωμένα μεταξύ τους, τα οποία εκτοξεύονται ταυτόχρονα και κινούνται κατά εχθρικών δυνάμεων.  Η δικτύωση επιτρέπει στα πυραυλικά συστήματα να αντιδρούν άμεσα και να προσαρμόζουν την πορεία και τους στόχους τους, ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Η MBDA αναπτύσσει τεχνολογίες συνεργατικής επίθεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα, αρχιτεκτονική λογισμικού και αλγόριθμους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αντίληψη της συνεργατικής επίθεσης περιλαμβάνει τη χρήση πυραυλικών συστημάτων ικανών να μοιράζονται πληροφορίες, σχετικά με τον χώρο μάχης, καθώς πλησιάζουν τους στόχους, και να συντονίζουν τις ενέργειές τους για να ανταποκριθούν στις απειλές. Η συνεργασία μεταξύ κάθε πυραύλου είναι το «κλειδί», σύμφωνα με την MBDA, για την αντιμετώπιση της εχθρικής αντιαεροπορικής άμυνας, την επιβίωση τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους έναντι κάθε στόχου. Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζεται η αντίληψη της συνεργατικής επίθεσης είναι η αποφυγή των απειλών, η συνεργατική στόχευση και η αυτόματη ανακατανομή στόχων.