Η βραζιλιάνικη Embraer και η ισραηλινή Elta, θυγατρική της IAI (Israel Aerospace Industries) ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να αναπτύξουν, από κοινού, το P-600, ένα αεροσκάφος-σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Η Embraer θα παρέχει τον φορέα (αεροσκάφος), τον επίγειο εξοπλισμό, το σύστημα επικοινωνιών και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των υπό-συστημάτων στο αεροσκάφος, ενώ η Elta το ραντάρ AESA, το σύστημα αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF), το σύστημα SIGINT και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα.

Στόχος η ανάπτυξη ενός ευέλικτου, ικανού και οικονομικού συστήματος εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης, εφάμιλλων δυνατοτήτων με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αντίστοιχα συστήματα. Το νέο σύστημα θα ονομάζεται P-600. Δεν είναι γνωστό το αεροσκάφος που προτείνει η Embraer, ενώ δεν ανακοινώθηκε και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.