Η κοινοπραξία EuroFighter ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την NETMA (NATO Eurofighter & Tornado Management Agency), στο πλαίσιο σχετικής απαιτήσεις των συμμετεχόντων κρατών, για την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για το EuroFighter. Η σχετική ανακοίνωση έγινε στη διεθνή έκθεση «Paris Air Show 2019».

Το πρόγραμμα, γνωστό ως LTE (Long-Term Evolution), έχει ως στόχο αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις του αεροσκάφους. Το πρώτο βήμα του προγράμματος είναι η σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία θα διαρκέσει 19 μήνες για το αεροσκάφος και εννέα μήνες για τον κινητήρα του και θα κοστίσει € 53,7 εκατομμύρια.

Οι βελτιώσεις του προγράμματος LTE θα αφορούν στην αρχιτεκτονική του συστήματος αποστολής του αεροσκάφους, στην αυτοπροστασία, στη διασύνδεση του πιλότου με το αεροσκάφος (HMI : Human-Machine Interface) και στους κινητήρες. Σχετικά με την αρχιτεκτονική του συστήματος αποστολής το πρόγραμμα LTE αφορά στην αύξηση της ικανότητας του να παράγει και να διαβιβάζει αυξημένο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, μέσω προηγμένων πολυφασματικών αισθητήρων και συστημάτων ζεύξης δεδομένων.

Στον τομέα της αυτοπροστασίας το πρόγραμμα LTE αφορά στην εξέλιξη του συστήματος Praetorian έτσι ώστε να παραμείνει ικανό έως το 2050. Οι βελτιώσεις στο σύστημα HMI αφορούν στο cockpit, τις οθόνες προβολής δεδομένων και τα συστήματα ελέγχου. Τέλος, το LTE προβλέπει ισχυρότερους και πιο οικονομικούς κινητήρες.