Η αμερικανική Raytheon ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Αμερικανικό Ναυτικό το πρώτο, νέας τεχνολογίας, ατρακτίδιο ηλεκτρονικού πολέμου, στο πλαίσιο του προγράμματος NGJ (Next Generation Jammer). Το ατρακτίδιο, το οποίο προορίζεται για τα E/A-18G Growler, θα εκτελέσει δοκιμές εδάφους και διαδικασίες-δοκιμές πιστοποίησης στο αεροσκάφος. Το πρόγραμμα NGJ αφορά στην ανάπτυξη τριών διαφορετικών ατρακτιδίων.

Μέχρι στιγμής το Αμερικανικό Ναυτικό έχει αναθέσει δύο συμβόλαια, ύψους $ 35 εκατομμυρίων έκαστο, στην L3 και τη Northrop Grumman, για την ανάπτυξη πρωτοτύπων για το πρόγραμμα Next Generation Jammer-Low Band (NGJ-LB) και στην Raytheon, η οποία αναπτύσσει ατρακτίδια για το σκέλος Next Generation Jammer-Mid Band (NGJ-MB), ενώ το πρόγραμμα του σκέλους Next Generation Jammer-High Band (NGJ-HB) ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.

Το πρόγραμμα NGJ-LB αφορά σε ένα κεντρικό ατρακτίδιο, το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογία AESA, κάτι που θα επιτρέψει στα Growler να εμπλέκουν περισσότερες εχθρικές πηγές εκπομπής σημάτων, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Από την άλλη, το πρόγραμμα NGJ-MB θα προσφέρει τις ίδιες ικανότητες, αλλά στις μεσαίες συχνότητες. Και στα δύο προγράμματα το ζήτημα της εμβέλειας είναι μεγάλης σημασίας καθώς τα Growler δεν είναι μαχητικά stealth, άρα μπορούν να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν από μεγάλες αποστάσεις. Τα προγράμματα NGJ θα επιτρέψουν στα Growler να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση, άρα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο λόγος για τον οποίο το Αμερικανικό Ναυτικό «έσπασε» το πρόγραμμα σε τρία υπό-προγράμματα είναι η άμεση ανάγκη ένταξης σε υπηρεσία νέων ατρακτιδίων ηλεκτρονικού πολέμου. Ωστόσο, όσο προχωράει η υλοποίηση του προγράμματος εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα τα μεγαλύτερα ατρακτίδια, του προγράμματος NGJ, θα είναι κατά πολύ βαρύτερα απ’ αυτά που βρίσκονται σε υπηρεσία σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να δοκιμαστεί η επίδραση που πιθανόν να έχουν στην ευελιξία και την εμβέλεια του Growler. Με άλλα λόγια θα πρέπει αεροδυναμικά να μην παράγουν μεγάλη οπισθέλκουσα, ενώ ίσως εξεταστεί και το ενδεχόμενο προσθήκης σύμμορφων δεξαμενών καυσίμου στα Growler, εάν αποδειχθεί ότι επηρεάζονται οι επιδόσεις του αεροσκάφους.

Όλα αυτά τα δεδομένα και οι παράμετροι έχουν μεταθέσει την ολοκλήρωση του προγράμματος NGJ-MB για τη δεκαετία του 2020, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα έκανε λόγω για το 2019. Με τα σημερινά δεδομένα και χρονοδιαγράμματα, τα ατρακτίδια του προγράμματος NGJ-LB θα πρέπει να είναι έτοιμα το 2022, ενώ τα ατρακτίδια του προγράμματος NGJ-HB θα πρέπει να είναι έτοιμα το 2024.