Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αν τερματίζονταν σήμερα ο πόλεμος, θα κόστιζε $ 486 δισεκατομμύρια. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει άμεσες ζημιές αξίας τουλάχιστον $ 152 δισεκατομμυρίων, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία και σε τομείς όπως η στέγαση, οι μεταφορές, το εμπόριο, η βιομηχανία, η γεωργία και η ενέργεια. Οι έμμεσες ζημιές για την Ουκρανία ανέρχονται στα $ 347 δισεκατομμύρια. Η αποκατάσταση αυτών των ζημιών θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 χρόνια, καθώς οι καταστροφές είναι τεράστιες. Η ΕΕ εκτιμά ότι 2 εκατομμύρια κατοικίες (περίπου το 10% του συνόλου) έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, 8.400 χιλιόμετρα οδών έχουν υποστεί ζημιές, ενώ σημαντικές ζημιές έχει υποστεί και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.