Ένα πολύ ενδιαφέρον video αναρτήθηκε στο «Twitter», στο λογαριασμό «Air Power» (@RealAirPower1), το οποίο δείχνει το πώς ένας ηχοσημαντήρας, που εκτοξεύτηκε από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-3 Orion, αναπτύσσεται μέσα στο νερό για να εκτελέσει την αποστολή του, δηλαδή τον εντοπισμό εχθρικών υποβρυχίων (οι ηχοσημαντήρες χωρίζονται σε παθητικούς και ενεργητικούς). Το video είναι διάρκειας 55 δευτερολέπτων και ο χρόνος καταγραφής του δεν είναι γνωστός, αν δηλαδή είναι πρόσφατο ή παλαιότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

© Air Power (@RealAirPower1), Twitter