Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Μεγάλη Βρετανία για την παραγωγή όπλων. Η συμφωνία γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουκρανίας να αναπτύξει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε συνεργασία με συμμαχικές χώρες. Η συμφωνία προβλέπει ότι βρετανικές και ουκρανικές εταιρείες θα συνεργαστούν για την κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Επίσης, εταιρίες από τις δύο χώρες θα συνεργαστούν και στον τομέα της ανάπτυξης νέων συστημάτων. Από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, η Ουκρανία έχει εντείνει τις προσπάθειές της να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή όπλων και πυρομαχικών.