Το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με το ουκρανικό Υπουργείο Υποδομών με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας και σχεδίασης πλοίων στην Ουκρανία. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στις 18 Δεκεμβρίου στο Κίεβο. Αρχικά η συμφωνία αφορά σε σχεδιάσει πλοίων για την Ουκρανική Ακτοφυλακή (περιπολικά και πλοία έρευνας και διάσωσης). Τα πλοία θα ναυπηγηθούν στην Ουκρανία με μεταφορά σχεδίων και τεχνολογίας από τη Δανία. Ο τύπος του πλοίου που θα αποκτήσει η Ουκρανία δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο η αντίληψη που θα χρησιμοποιηθεί είναι η StanFlex, βάση της οποίας είναι η πολλαπλών χρήσεων επιφάνεια εργασίας FSD (Flexible Support Deck).