Η αμερικανική Anniston Army Depot ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την τροποποίηση δύο πύργων πυροβόλων M-109A7 έτσι ώστε να ενσωματώσουν το νέο πυροβόλο του προγράμματος ERCA (Extended Range Cannon Artillery). Το σύστημα που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί στις τελικές δοκιμές, εντός του 2021. Η τροποποίησε διήρκεσε 90 ημέρες ανά πύργο και αφορούσε σειρά εργασιών, πάνω από50, σύμφωνα με τις αναγκαίες διαστάσεις και προδιαγραφές του προγράμματος. Ο νέος πύργος έλαβε την ονομασία XMR-99. Στόχος του Αμερικανικού Στρατού είναι τα νέα πυροβόλα να αρχίσουν να παραδίδονται το 2023. Το πρόγραμμα ERCA έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πυροβόλου ικανού για βολές σε αποστάσεις άνω των 70 χιλιομέτρων, με επιθυμητή τιμή τα 100 χιλιόμετρα, μέσω της υιοθέτησης νέων πυρομαχικών και μακρύτερης κάνης μήκους 58 διαμετρημάτων.