Στις 15 Φεβρουαρίου η Ιταλία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η φάση Κρίσιμης Επιθεώρησης Σχεδίασης (CDR : Critical Design Review) των υποβρυχίων U-212NFS (Near Future Submarine). Να σημειωθεί ότι το πρώτο υποβρύχιο ξεκίνησε τη ναυπήγηση του στις 11 Ιανουαρίου του 2022. Με την ολοκλήρωση της φάσης CDR πιστοποιήθηκε ότι η σχεδίαση είναι ώριμη και ανταποκρίνεται απολύτως στις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Ιταλικού Ναυτικού. Η Ιταλία έχει υπογράψει σύμβαση ύψους € 1,35 δισεκατομμυρίων για τη ναυπήγηση δύο U-212NFS, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα δύο υποβρύχια, εν συνεχεία υποστήριξη για 10 χρόνια και τη δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022 ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα υποβρύχιο, ενώ παραμένει το δικαίωμα προαίρεσης για το τέταρτο υποβρύχιο. Τα U-212NFS είναι εξέλιξη των γερμανικών U-212A και θα αντικαταστήσουν τα υποβρύχια κλάσης «Sauro». Η ένταξη σε υπηρεσία των τριών U-212NFS έχει προγραμματιστεί για το 2027, το 2029 και το 2030 αντίστοιχα.