Το δεύτερο και τελευταίο μεταφορικό αεροσκάφος C-27J Spartan παρέλαβε η Σλοβακία, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος του 2014, συνολικής αξίας € 120 εκατομμυρίων. Τα δύο αεροσκάφη θα συνεπικουρούνται από πέντε L-410 μεταφορικής ικανότητας 1,8 τόνων. Τα C-27J Spartan αποκτήθηκαν προκειμένου να καλύψουν το κενό που άφησε η απόσυρση των παλαιών An-26. Το πρώτο αεροσκάφος παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017.