Η ιταλική Leonardo ανακοίνωσε ότι παραδόθηκαν στην Πολωνία τα τέσσερα τελευταία εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346 Master και ότι πλέον έχει παραδοθεί το σύνολο των 16 αεροσκαφών. Το Φεβρουάριο του 2014 η Πολωνία προχώρησε στην προμήθεια 12 M-346 με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη, το οποίο ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2018. Το κόστος της προμήθειας των 12 πρώτων αεροσκαφών, του εξοπλισμού υποστήριξης, της βιβλιογραφίας, καθώς και δύο εξομοιωτών πτήσης ανήλθε στα € 334,3 εκατομμύρια. Σε υπηρεσία τα M-346 αντικαθιστούν τα TS-11 Iskra. Τα δύο πρώτα M-346 παραδόθηκαν στην Πολωνία το Νοέμβριο του 2016.