Η Leonardo ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις δοκιμές του τηλεχειριζόμενου ναυτικού πύργου Lionfish. Η οικογένεια πύργων Lionfish έχουν σχεδιαστεί να δέχονται πολυβόλα και πυροβόλα των 12,7 και των 20 χιλιοστών, σε τέσσερις εκδόσεις: Lionfish Inner Reloading, Lionfish Ultralight, Lionfish Top και Lionfish 20. Όλοι οι πύργοι ενσωματώνουν και ηλεκτροπτικό αισθητήρα για την αναγνώριση στόχων, ημέρα και νύχτα. Στην έκδοση Lionfish Inner Reloading ο πύργος ενσωματώνει πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών, στην έκδοση Lionfish Ultralight ενσωματώνει πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών, αλλά έχει μικρότερο βάρος και μέγεθος σε σχέση με τον Inner Reloading, στην έκδοση Lionfish Top ενσωματώνει πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών, αλλά έχει μεγαλύτερη αναχορηγία φυσιγγίων, ενώ στην έκδοση Lionfish 20 ενσωματώνει πυροβόλο των 20 χιλιοστών.