Όπως δήλωσε ο Bruno Fichefeux, επικεφαλής του προγράμματος FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Système de Combat Aérien Futur) της Airbus, η φάση της μελέτης αντίληψης του προγράμματος βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης της και εντός του 2020 θα ξεκινήσει η επόμενη φάση επίδειξης. Υπενθυμίζουμε ότι η φάση μελέτης αντίληψης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει κόστος € 65 εκατομμύρια.

Το πρόγραμμα FCAS, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, στοχεύει στην αντικατάσταση των Rafale και των Eurofighter, μετά το 2040. Στην πλήρη ανάπτυξη του, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα FCAS θα περιλαμβάνει ένα UAV κατηγορίας MALE, ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος, ένα UVAC πολύ χαμηλού ίχνους ραντάρ, βλήματα τεχνολογίας cruise και άλλες αεροπορικές πλατφόρμες.