Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πρόγραμμα δυνητικού κόστους $ 500 εκατομμυρίων για την Ταιβάν, για υπέρυθρα συστήματα έρευνας και ανίχνευσης στόχων (IRST : Infra-Red Search And Tracking). Τα συστήματα προορίζονται για τα F-16 Viper της χώρας. Στο κόστος των $ 500 εκατομμυρίων συμπεριλαμβάνονται και υλικά και υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης. Τα συστήματα IRST, σε συνδυασμό με προηγμένο επεξεργαστή, επιτυγχάνουν υψηλή πιστότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης εναέριων στόχων.