Οι ανακοίνωσαν ότι ενέκριναν την πώληση 72 βλημάτων PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhanced) στην Ελβετία, με δυνητικό κόστος $ 700 εκατομμύρια. Τα βλήματα προορίζονται για τον εξοπλισμό των συστημάτων Patriot που αγόρασε η Ελβετία. Εκτός των 72 PAC-3 MSE το πακέτο περιλαμβάνει υλικά και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.