Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πρόγραμμα FMS (Foreign Military Sale) για τη Φινλανδία, με αντικείμενο την πώληση 350 αντιαεροπορικών βλημάτων FIM-92K Stinger, υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης, με δυνητικό κόστος $ 380 εκατομμύρια. Η έκδοση FIM-92K είναι βελτίωση της FIM-92J με ικανότητα χρήσης συστήματος ζεύξης δεδομένων, για στόχευση, αντί του ερευνητή του βλήματος. Η έκδοση FIM-92J αφορά στην αντικατάσταση, από βλήματα παλαιότερων εκδόσεων, υπό-συστημάτων, η υποστήριξη των οποίων είχε τερματιστεί, με νέα και ικανότερα και στην επέκταση του ορίου επιχειρησιακής ζωής τους κατά 10 χρόνια.