Κοντά σε άλλη μια κομβική επιτυχία είναι η ελληνική εταιρεία Theon Sensors. Συγκεκριμένα, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις διόπτρες MIKRON της ελληνικής THEON Sensors, τις οποίες πρόσφατα επέλεξαν, μαζί με το Βέλγιο. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η γερμανική Hensoldt Optronics.

Το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2021. Στο πλαίσιο του συμβολαίου αυτού και πριν την παράδοση των διοπτρών πραγματοποιούνται οι σχετικές δοκιμές. Στη συγκεκριμένη δοκιμή ελέγχτηκε η ικανότητα των διοπτρών να επιχειρούν ημέρα και νύχτα κατά τη διάρκεια αλμάτων αλεξιπτωτιστών. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, η δοκιμή ήταν απολύτως επιτυχημένη και οι διόπτρες δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα ή αστοχία κατά τη διάρκεια των αλμάτων. Η σύμβαση του 2021 αφορά στην αρχική παράδοση 9.550 διοπτρών, 4.550 για το Βέλγιο και 5.000 για τη Γερμανία.

Επίσης περιλαμβάνει υλικά και εργασίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, 1.789 συστήματος προσαρμογής (για τη Γερμανία) και πενταετές πρόγραμμα υποστήριξης (για το Βέλγιο). Η σύμβαση προβλέπει και καθορισμένες τιμές για δικαιώματα προαίρεσης για εν συνεχεία υποστήριξη (για τη Γερμανία), εν συνεχεία υποστήριξη, μετά τα πέντε έτη (για το Βέλγιο) και απόκτηση έως και 10.450 επιπλέον διοπτρών για τα δύο κράτη.

Η διόπτρα MIKRON μπορεί να προσαρμοστεί στο κράνος, το κεφάλι ή να χρησιμοποιηθεί από τα χέρια. Απαιτεί μια μπαταρία AA, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και από εξωτερική πηγή ενέργειας. Το σύνολο των διοπτρών, και για τις δύο χώρες, θα έχει παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του 2024.