Η Αμερικανική Αεροπορία εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες (RFI) με τις απαιτήσεις της για το διάδοχο σύστημα των UAV MQ-9 Reaper. Οι βασικές απαιτήσεις της Αμερικανικής Αεροπορίας αφορούν σε ένα UAV με ικανότητα αερομαχίας, ώστε να προστατεύει υψηλής αξίας αεροπορικά μέσα, όπως τα ιπτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου. Το RFI εκδόθηκε από τo AFLCMC (Air Force Life Cycle Management Center) αναρτήθηκε στην κυβερνητική ιστοσελίδα «beta.SAM.gov». Εκτός της ικανότητας αερομαχίας, το νέο UAV θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί και αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και προσβολής στόχων στο έδαφος και τη θάλασσα. Επίσης θα πρέπει να ενσωματώνει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης, ενώ θα πρέπει να είναι σπονδυλωτό ως προς το φόρτο αποστολής, έτσι ώστε να εκτελεί σειρά αποστολών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το RFI, το νέο UAV θα πρέπει να ενταχθεί σε υπηρεσία πριν το 2026-2027.