Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιτυχημένη δοκιμή του πυραυλικού συστήματος NMESIS (Navy/Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System), το οποίο συνδυάζει βλήματα κατά πλοίων NSM (Naval Strike Missile) και μη-επανδρωμένα οχήματα JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Η υιοθέτηση του συστήματος NMESIS έχει ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων προσβολής ναυτικών στόχων των Αμερικανικών Πεζοναυτών, στο πλαίσιο επιχειρήσεων θαλάσσιου ελέγχου και άρνησης θαλάσσιας πρόσβασης.