Ο Πορτογαλικός Στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει την εγκατάσταση ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας στα 37 Leopard-2A6 που διαθέτει, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης των συγκεκριμένων αρμάτων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την περίοδο 2026-2030 με στόχο να τα διατηρήσει ικανά για 15-20 χρόνια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2019-2030. Οι επιλογές που εξετάζονται είναι η ελαφρά, με την εγκατάσταση θερμικής κάμερας για τον οδηγό, την εγκατάσταση νέας μονάδας κλιματισμού και εφεδρικής μονάδας παροχής ισχύος, την εγκατάσταση νέου συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς, βελτιωμένη ηλεκτρική υποδομή και εγκατάσταση συστήματος αυτοπροστασίας, και η βαριά, με την αναβάθμιση των αρμάτων στο ανώτατο επίπεδο Leopard-2A7V.