Ο Γαλλικός Στρατός ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) πραγματοποίησε επιτυχημένες δοκιμές του αναβαθμισμένου άρματος μάχης Leclerc XLR. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δοκιμές έδειξαν ότι η αναβάθμιση δεν επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία και τις ικανότητες του άρματος. Η αναβάθμιση των Leclerc στο επίπεδο XLR υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος SCORPION, το οποίο έχει ως στόχο την αναβάθμιση και την ανανέωση των οχημάτων του Γαλλικού Στρατού. Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση 200 Leclerc μέχρι το 2028.

Η ανάπτυξη του πακέτου αναβάθμισης των Leclerc ξεκίνησε το 2015 από τη Nexter. Τα Leclerc XLR θα παραμείνουν ικανά και σε υπηρεσία μέχρι το 2040 περίπου. Το πρόγραμμα αναβάθμισης αφορά στην ενσωμάτωση των Leclerc στο δίκτυο SCORPION για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ όλων των οχημάτων του προγράμματος, στην αναβάθμιση της προστασίας των αρμάτων για την αντιμετώπιση νέων απειλών όπως οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, τα αντιαρματικά βλήματα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων παλαίωσης συγκεκριμένων υπό-συστημάτων, όπως το σύστημα ελέγχου πυρός κ.ά.