Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες, που δημοσίευσε το ΓΕΣ, με την εκπαίδευση μονάδων Πεζικού, Τεθωρακισμένων και Πυροβολικού του ΕΣ σε χιονοσκεπείς περιοχές και υπό συνθήκες ψύχους.