Το Ιράν κλιμακώνει περαιτέρω την επιχείρηση εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει προηγμένες φυγόκεντρους IR-6 στις υπόγειες εγκαταστάσεις της περιοχής Φορντό, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν ευκολότερη την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιπέδων εμπλουτισμού, σύμφωνα με έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) που περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου Reuters.

Σύμφωνα με αυτό, στη συγκεκριμένη τοποθεσία έχει εγκατασταθεί μια δεύτερη φυγόκεντρος IR-6 που έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο σε διαφορετικά ποσοστά. Στην εμπιστευτική έκθεση προς τα κράτη μέλη του, ο ΙΑΕΑ αναφέρει πως έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία χωρίς η Τεχεράνη να διευκρινίζει σε ποιο επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου σκοπεύει να προχωρήσει.

Κατά τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το Ιράν θα έχει προσεχώς στη διάθεσή του επαρκή ποσότητα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά το 60%, κοντά στα επίπεδα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.