Μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση πραγματοποίησε ο Αυστραλιανός Στρατός, με τη συμμετοχή του 5ου Συντάγματος Αεροπορίας Στρατού και του 2ου Συντάγματος Ιππικού. Συγκεκριμένα, ένα μεταφορικό ελικόπτερο CH-47 Chinook ανεφοδίασε, στο έδαφος, τρία άρματα μάχης M-1 Abrams, στο πλαίσιο της άσκησης «Eagle Walk». Η συγκεκριμένη τακτική ανεφοδιασμού είναι γνωστή ως «Fat Cow». Αν και το βασικό μέσο ανεφοδιασμού οχημάτων και αρμάτων μάχης του Αυστραλιανού Στρατού είναι τα φορτηγά HX-77 η χρήση των CH-47 Chinook εξασφαλίζει ότι ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε έδαφος. Η άσκηση είχε σκοπό την εξοικείωση και την μελέτη τρόπων ώστε να μειωθεί ο χρόνος περάτωσης. Ο χρόνος περάτωσης της διαδικασίας είναι κρίσιμος παράγοντας, διότι το CH-47 Chinook είναι καθηλωμένο στο έδαφος, συνεπώς τρωτό σε εχθρικό πυρ.