Την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, ο Peter Beronja, Διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων (FMS) της Υπηρεσίας Λογιστικής Υποστήριξης (DLA : Defense Logistics Agency), πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας/Ελλάδος (ΓΑΣ/Ε), με σκοπό την πραγματοποίηση ενημέρωσης, σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων FMS, καθώς επίσης και τη συζήτηση με τους χειριστές των αρμόδιων Διευθύνσεων.

Σήμερα, ο Peter Beronja, θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Υλικών (ΚΕΥ), με σκοπό την πραγματοποίηση ενημέρωσης-εκπαίδευσης προς το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου.