Ο Αμερικανικός Στρατός θέλει και έλαβε το πράσινο φως για να προχωρήσει σε διαγωνισμό και να αντικαταστήσει το παλαιό UAV τύπου RQ-7 Shadow με ένα νέο σύστημα σε τακτικό ρόλο. Η Martin UAV και η Northrop Grumman ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον με το V-Bat, η Textron προσφέρει το Aerosonde HQ, η Arcturus-UAV το Jump-20 και η L3Harris το FVR-90. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες στις αξιολογήσεις δήλωσαν ότι σε σύγκριση με το RQ-7 Shadow, όλα τα UAV προσέφεραν δραστικά βελτιωμένες ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εγκατάστασης και πτήσης στο ένα τρίτο του χρόνου που θα χρειαζόταν για το RQ-7 Shadow, τα οποία εντάχθηκαν στον Αμερικανικό Στρατό το 2002.