Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο εκτυπωτή μεταλλικών αντικειμένων στον κόσμο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Jointless Hull». Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό ο νέος εκτυπωτής θα παράγει μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα στρατιωτικών οχημάτων, είτε για την παραγωγή τους, είτε ανταλλακτικά για την υποστήριξη-συντήρηση τους. Με αυτό τον τρόπο ο Αμερικανικός Στρατός εκτιμά ότι θα μειωθεί δραματικά το κόστος κατασκευής και υποστήριξης των οχημάτων του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η ASTRO America (κύριος ανάδοχος) και οι εταιρίες Ingersoll Machine Tool, Siemens και MELD Manufacturing ως υποκατασκευαστές.

Ο εκτυπωτής θα λειτουργεί με βάση δεδομένων, δηλαδή κάθε αντικείμενο θα έχει έναν μοναδικό αριθμό παραγωγής ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (διαστάσεις, πάχος, κλίσεις κ.ά.). Η κατασκευή του νέου εκτυπωτή αναμένεται να διαρκέσει 14 μήνες και θα βρίσκεται στο Rock Island Arsenal-Joint Manufacturing and Technology Center. Η ανώτατη επίδοση του εκτυπωτή θα είναι η παραγωγή αντικειμένων μήκους 9,14 μέτρων, πλάτους 6,10 μέτρων και ύψους 3,66 μέτρων. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό η χρήση του εκτυπωτή θα αυξήσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των οχημάτων με παράλληλη μείωση του κόστους υποστήριξης τους.

Εκτός της υποστήριξης, ο εκτυπωτής θα χρησιμοποιηθεί και ως μέσω παραγωγής νέων, καινοτόμων σχεδιάσεων προς δοκιμές και αξιολόγηση. Σε δεύτερο χρόνο, θα κατασκευαστεί και δεύτερος εκτυπωτής με ανώτατη επίδοση την παραγωγή αντικειμένων μήκους 91 εκατοστών, πλάτους 1,22 μέτρων και ύψους 1,52 μέτρων. Η κατασκευή μονοκόμματων πηγμάτων οχημάτων μάχης είναι επιθυμητή, αλλά η παραδοσιακή κατασκευαστική διαδικασία δεν το επιτρέπει ή αν το επιτρέπει αυξάνει το κόστος. Επιπλέον, ο τρισδιάστατος εκτυπωτής θα μπορεί, με μικρότερο κόστος, να κατασκευάσει παρόμοια πήγματα για οχήματα της ίδιας οικογένειας, αλλά για διαφορετικές αποστολές.