Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή προσβολής κινούμενου ναυτικού στόχου με πύραυλο PrSM (Presision Strike Missile). Η δοκιμή έγινε στη θάλασσα του Ειρηνικού και στη διάρκεια της άσκησης «Valiant Shield 2024» και χρησιμοποιήθηκαν δύο πύραυλοι. Οι πύραυλοι PrSM έχουν σχεδιαστεί ως αντικαταστάτες των ATACMS (Army Tactical Missile System), αλλά με μικρότερες διαστάσεις ώστε να χωρούν δύο PrSM στη θέση του ενός ATACMS. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης Inc 2 (Increment 2). Η απαίτηση του Αμερικανικού Στρατού αναφέρει ικανότητα προσβολής στατικών ή κινούμενων στόχων σε απόσταση 400 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, οι PrSM Inc.2 θα έχουν δυνατότητα προσβολής και ναυτικών στόχων και θα ενσωματώνουν ερευνητή πολλαπλής λειτουργίας, με παθητικό ερευνητή ραδιοσυχνοτήτων και υπέρυθρο ερευνητή (ο PrSM Inc.1 ενσωματώνει σύστημα καθοδήγησης GPS). Στην έκδοση Inc.2 ο πύραυλος θα εκτοξεύεται και μόλις φτάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος, θα ερευνά την περιοχή για εχθρικά ραδιοσήματα, τα οποία εκπέμπουν εχθρικά ραντάρ ή συστήματα επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπίσει το στόχο του. Στη συνέχεια, έχοντας εντοπίσει το στόχο, θα ενεργοποιεί και θα χρησιμοποιεί τον υπέρυθρο ερευνητή για την προσβολή του επιλεγμένου στόχου. Οι διάθεση δύο ερευνητών καθιστά τους πυραύλους της συγκεκριμένης έκδοσης ανθεκτικότερους στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.