Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές του τεθωρακισμένου οχήματος AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) με όλμο NEMO των 120 χιλιοστών. Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο. Οι δοκιμές γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος FIFT (Mortar Future Indirect Fire Turret) του Αμερικανικού Στρατού, το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβεια των βολών των όλμων των Ταξιαρχιών. Η ανάπτυξη της έκδοσης AMPV Turreted Mortar ξεκίνησε το 2022. Ο NEMO υπηρετείται από τρία άτομα (πυροβολητής και αρχηγός στοιχείου και δύο γεμιστές), λειτουργεί από τις -3° έως τις +85° και μπορεί να εμπλέξει στόχους έως τα 10 χιλιόμετρα. Ο μέγιστος ρυθμός βολής είναι 10 βλήματα το λεπτό, ενώ μπορεί να εκτελέσει προσβολή στόχου με τη μέθοδο της πολλαπλής ταυτόχρονης προσβολής (MRSI : Multiple-Round Simultaneous-Impact).